Προεδρική Φρουρά

Με πρωτοβουλία του γυμναστή κ. Νικολαίδη και λίγο πριν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η Γ΄ τάξη του Γυμνασίου μας ξεναγήθηκε στο Στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς στην Ηρώδου Αττικού και παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περιγραφή κατασκευής της ένδοξης Ευζωνικής Στολής και των τσαρουχιών στα αντίστοιχα  εργαστήρια.