Πληροφόρηση

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

Όρια Απουσιών - Φοίτηση

Απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης

Δικαιολόγηση Απουσιών

Ώρες Ενημέρωσης από καθηγητές

Υπεύθυνοι Τμημάτων