Προστασία περιβάλλοντος

 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι χρέος όλων μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι στο χώρο του σχολείου υπάρχουν κάδοι συλλογής μπαταριών, πλαστικών και χαρτιού προς ανακύκλωση. Φροντίζουμε το περιβάλλον γύρω μας διότι η υγεία μας αλλά και η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται άμεσα απ΄ αυτό. Εξάλλου πρέπει να εξασφαλίσουμε και στις επόμενες γενιές ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Την σχολική χρονιά 2017-2018 μαζέψαμε καπάκια διαφόρων συσκευασιών προς ανακύκλωση. Στο τέλος της χρονιάς παραδόθηκαν σε ειδικό σημείο συλλογής καπακιών 2 μεγάλες μαύρες σακούλες. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή τη δράση.