Μουσείο Οίνου

Στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής επισκεφθήκαμε το Μουσείο Οίνου στα Σπάτα Αττικής. Τα παιδιά είδαν παλαιά εργαλεία που χρησίμευαν από τη διαδικασία συλλογής των σταφυλιών, την παραγωγή μούστου και την επεξεργασία του, μέχρι και την εμφιάλωση του παραγόμενου οίνου. Συμμετείχαν και σε διάφορες δράσεις που σκοπό είχαν την πληροφόρηση και κατανόηση θεμάτων σχετικά με τη σωστή διατροφή.