ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 2021

 ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α1

ΚΛΙΝΤΗΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α1

ΜΑΤΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Α2

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ